Productes

Productes

Totes les solucions de Sunset Technologies inclouen, de manera nativa, avançades eines d’aprenentatge automatitzat (machine-learning) i tractament intel·ligent de les dades (BI). Els productes de Sunset Technologies cobreixen tota l’activitat assistencial: la presencial i la no presencial.

Avançada solució tecnològica modular que permet la mobilitat i l’adaptació segons el perfil assistencial i les especificacions de cada lloc de treball.

Funciona tant en ordinadors personals com en tauletes, telèfons intel·ligents i altres dispositius.

Estació de Treball Assitencial

Solució per a l’atenció assistencial domiciliària, una estació de treball mèdica portàtil. Pot treballar online i off line. És una solució completa, àgil i multidispositiu per a l’activitat assistencial: l’estació de treball mèdica i d’infermeria.
Compleix amb tots els estàndards de seguretat de les dades.

+ informació

Telemedicina de Sunset

La solució de telemedicina: cobreix els tres pilars d’aquesta: el telediagnòstic, la telemonitorització i la teleassistència. Compleix amb els més alts estàndards de seguretat i inclou avançades eines de tractament de les dades (BI).

+ informació

Sistema d’Informació Sanitària

El sistema d’informació hospitalari – HIS – que dóna suport operatiu a la pràctica clínica i assistencial, des del registre d’activitat fins a la història clínica electrònica – HICE.

+ informació

Intel·ligència de Negoci

Per a la presa de decisions estratègiques
Solució de Business Intelligence específica per al sector sanitari.
Ofereix quadres de comandament integrals específics amb els indicadors rellevants del sector.
Eina estratègica d’anàlisi de la informació, presa intel·ligent de decisions i Machine-Learning.

+ informació

Pla de Contingència

Un Pla de Contingència que li assegura la continuïtat del negoci, de manera immediata i funcional, davant qualsevol suspensió temporal dels sistemes d’informació.

+ informació