Intel·ligència de Negoci

La solució de Business Intelligence

Intel·ligència de Negoci

La solució de Business Intelligence

Intel·ligència de Negoci

Solució de Business Intelligence específica pel sector sanitari. Mitjançant un procés de ETL es poden carregar dades de diverses fonts perquè després siguin analitzades per la mateixa plataforma.

Permet, entre altres funcions, processar informació en temps real i compta amb noves i avançades eines de machine-learning i predicció de comportaments.

Tractament intel·ligent de les dades (BI)

Proporcionar indicadors de l’aplicació de la telemedicina, així com del seu valor afegit a la medicina per a prendre decisions en el moment adequat

Omnium Fast Pass

Indicadors predefinits i
“ready to us”

Monitoritzar com s’està utilitzant la telemedicina, així com la seva incidència en els recursos sanitaris emprats i en la percepció de la qualitat del servei per part de l’usuari

Omnium Fast Pass

Quadre de comandament
amb indicadors clau.

Analitzar l’ús de l’aplicació per a millorar el seu funcionament o ajudar a l’adherència, tant de professionals com de pacients
.

Omnium Fast Pass

Interface amigable per a l’elaboració de nous indicadors.

Eines d’aprenentatge automatitzat per a

  • Fer un gran salt endavant en la predicció de malalties i fins i tot d’epidèmies.
  • Avançar en el diagnòstic precoç de malalties.
  • Ajudar al ribatge a través de motors d’Intel·ligència Artificial.
  • Detectar un augment d’una certa mena de consultes o simptomatologies.
Omunium Fast Pass