La solució de Telemedicina de Sunset

El següent pas en la pràctica assistencial

La solució de Telemedicina de Sunset

El següent pas en la pràctica assistencial

Telemedicina de Sunset

Solució d’assistència remota, dona resposta a les necessitats clau que apareixen en la rutina de l’equip assistencial.

La solució de Telemedicina de Sunset, es connecta, a través d’avançades eines d’integració, amb qualsevol plataforma HIS i amb qualsevol de les aplicacions existents en el centre, o amb la pròpia solució de HIS de Sunset Technologies.

Teleconsulta Teleconsulta integral
Telemonitorització Telemonitorització
Telediagnòstic Telediagnòstic
Integració i interacció Total integració i interacció
Seguretat sanitària Compleix amb els més alts estàndards de seguretat sanitària
Gamificació Eines de gamificació
Sessi´ó telemedicina

Solució de telemedicina modular

Una característica important de la Telemedicina de Sunset és la seva modularitat, es poden incloure les funcions que es necessitin i s’ajustin a la realitat de cada hospital o centre quan això sigui necessari. La Telemedicina de Sunset s’adapta a les necessitats actuals de cada centre de salut.

Canal Salut Canal Salut / Xat i documents
Videoconferències grupals Comitès de seguiment clínics amb VC grupals
Sessions i Teràpies Sessions i Teràpies grupals per VC
Visites virtuals Visites virtuals i interconsultes
Formularis intel·ligents Telemonitorització i Formularis intel·ligents
Telediagnòstic Telediagnòstic
Diari d'activitats Protocols, plans terapèutics i diari d’activitats
Avisos Avisos, alertes i notificacions i SOS
Canals de comunicació Canals de comunicació i comunitats virtuals
MÉS INFORMACIÓ
Descarregar folletó
MÉS INFORMACIÓ
Descarregar folletó

Beneficis de la telemedicina per al professional

Teleassistència

 • Visites virtuals
 • Videoconferència
 • Xat en línia
 • Missatges de veu
 • Compartició de continguts en diversos formats
 • Anotacions al curs clínic
 • Enllaç a prescripció
 • Informe de la visita
 • Afegir interconsultes
 • Funcionalitat de 2a opinió

Telemonitorització

 • Registre de formularis
 • Presa de constants en línia

Interconsulta

 • Interconsulta en línia i off line
 • Videoconferència
 • Chat y mensajes de voz
 • Compartició de continguts en diversos formats
 • Compartició d’informació clínica
 • Multiconferència i multixat en paral·lel

Telediagnòstic

 • Sol·licitar telediagnòstic
 • Compartir contingut en diversos formats
 • Compartir informació clínica
 • Consultar diagnòstic

Comunicació

 • Gestió de comunitats professionals i de pacients
 • Comunicacions a comunitats
 • Publicació de continguts
 • Avisos, alertes i notificacions
 • Missatgeria

Biblioteca

 • Creació de continguts
 • Plans terapèutics
 • Variables i escales
 • Formularis intel·ligents
 • Fluxos de negoci

Beneficis de la telemedicina per al pacient

Teleassistència

 • Visites virtuals i grups terapèutics
 • Videoconferència individual i grupal
 • Xat en línia
 • Missatges de veu
 • Compartició de continguts en diversos formats

Telemonitorització

 • Formularis intel·ligents
 • Connectivitat amb dispositius de mesura o monitoratge

El meu dia a dia

 • Agenda d’activitats
 • Agenda de visites i proves
 • Presa de medicació
 • Gestió de receptes
 • Plans terapèutics
 • Els meus programes de salut
 • Cartilla de vacunes

Comunicació

 • Avisos, alertes i notificacions
 • Missatgeria
 • Funcionalitat S.O.S.
 • Programes de salut
 • Comunitats

El propòsit de la telemedicina: escurçar distàncies

La telemedicina és qualsevol acte mèdic no presencial, ja sigui entre professionals o entre professional i pacient, que utilitza aplicacions i eines telemàtiques per a simular les condicions del contacte presencial. No es tracta només de fer una consulta o un diagnòstic a distància sinó de fer-lo en condicions telemàtiques òptimes. D’aquesta manera, l’objectiu de la telemedicina ben aplicada ha de ser mitigar l’efecte de la distància, al mateix temps que optimitza recursos.

Des de fa uns anys, l’envelliment de la població i el creixement constant del nombre de pacients crònics estan reptant als sistemes de salut a plantejar nous models assistencials que siguin sostenibles, enfocats al ciutadà i que donin resposta a aquesta nova realitat, que s’ha vist accelerada per l’actual crisi sanitària.

Gràcies a la telemedicina es pot aconseguir una sanitat més sostenible i millorar la salut de les persones, estalviant costos i millorant l’eficàcia a nivell assistencial, a més de millorar de manera substancial l’accés a la sanitat en regions de difícil accés a l’assistència sanitària.

En aquest sentit, l’adopció de solucions innovadores que s’enfoquin en una medicina sense necessitat de desplaçaments comença a ser urgent.

Podem parlar de tres grans vessants de telemedicina:

El monitoratge de pacients a distància

Poder controlar des de les seves cases als pacients amb malalties cròniques a través de l’ús de dispositius que recopilen dades sobre diferents signes vitals i els envia en temps real al metge.

El telediagnòstic

Consisteix a compartir dades clíniques amb altres professionals. Per exemple, prendre imatges de radiologia en l’ambulatori i enviar-les al moment a un centre especialitzat per a la seva interpretació i per a un diagnòstic.

La telemedicina interactiva

Permet a metges i pacients comunicar-se en temps real i realitzar visites online. Bàsicament es tracta d’una videoconferència i un xat, però amb algunes coses molt importants a tenir en compte:

 • Que sigui a través d’una connexió segura

 • La possibilitat de compartir fitxers

 • Que el metge pugui tenir accés directe, des de l’aplicació, a la història clínica del pacient.