Solucions enfocades a millorar l’eficiència en el sector sanitari

Solucions enfocades a millorar l’eficiència en el sector sanitari

Totes les nostres solucions són multidispositiu, multicentre i s’adapten al perfil de cada usuari.

Médico coge las manos

Portal pacient-professional

Portal que facilita l’assistència i el seguiment del pacient a distància. Inclou mòduls tan interessants com:

  • El campus del pacient perquè aquest pugui dur a terme còmodament el seu Pla Terapèutic des de casa, sense perdre el contacte amb el professional.
  • Les comunitats virtuals amb altres usuaris per temàtica, com a complement al tractament.
  • Unitat d’atenció a l’usuari per a les gestions en línia.

Una solució global i modular per a augmentar l’experiència d’usuari, tant del pacient com del professional, i facilitar el continuum assistencial.

+Informació

Connectors amb sanitat pública

Solucions d’interoperabilitat per a les consultes, publicacions i notificacions a la sanitat pública.

Ens integrem amb el HIS o les diferents aplicacions departamentals i, via missatgeria, ens connectem a la API de la sanitat pública per a notificar, publicar o consultar informació. Aquesta missatgeria tant pot ser en temps real com programada de manera periòdica.

Els diferents mòduls contemplen pantalles de verificació, introducció de dades i la base de dades per a guardar la missatgeria.

+Informació

Conectores sanidad pública
Solucio

Solucions assistencials

Estem especialitzats a oferir solucions d’interoperabilitat i connectivitat en els entorns sanitaris, des de la integració dels equips d’electromedicina fins a la interoperabilitat amb els diferents sistemes departamentals, tot això sota un marc comú i estandarditzat que permet la coordinació i optimització dels fluxos de treball.

Les solucions assistencials són un conjunt de mòduls molt complets l’objectiu dels quals en primer lloc és facilitar-los el treball als professionals assistencials:

  • Visor assistencial
  • Prescripció i dispensació ambulatòria
  • Derivacions i interconsultes entre centres
  • Transport sanitari no urgent
  • Integració amb les diferents aplicacions departamentals
  • Gestió de transfusions
  • Auditories Clíniques

+Informació

Plan de contingència davant la caiguda del HIS

Són molts els factors que poden causar una suspensió temporal dels sistemes d’informació; des d’un virus informàtic o un ciberatac fins a catàstrofes naturals, talls en el subministrament d’electricitat o una simple fallada del sistema.

Sigui com sigui, hem d’estar preparats! Un bon pla de contingència dels sistemes d’informació és aquell que ens permet continuar funcionant amb un mínim d’esforç i un màxim de funcionalitat. Davant una crisi, la qual cosa prima és la seguretat i la practicitat, i això requereix col·laboració, també a nivell d’aplicacions.

Descobreix el pla de contingència de Sunset Technologies: una solució altament funcional i àgil, totalment independent dels sistemes d’informació del centre.

+Informació

Cuadros de mando

Quadres de comandament per al sector sanitari

En l’àmbit més estratègic i directiu, Sunset Technologies ofereix solucions per a l’anàlisi de la informació i la presa de decisions.

Oferim solucions de quadres de comandament integrals específics per a la gestió sanitària, des del seguiment pressupostari, llistes d’espera, qualitat o seguretat del pacient, fins a quadres de comandament departamentals com podrien ser indicadors de farmàcia hospitalària.

El nostre equip tècnic està altament especialitzat en el sector, la terminologia i les necessitats funcionals.

+Informació

Totes les nostres solucions

Solucions

Són modulars

Solucions

Permeten interoperabilitat i integració

Solucions

Es basen fent ús d’estàndards