Solucions de connectivitat amb Sanitat Pública

Solucions de connectivitat amb Sanitat Pública

Integració, interoperabilitat i ús d’estàndards

La integració i la interoperabilitat són dos dels pilars més sòlids de Sunset Technologies.

Estem especialitzats a oferir solucions d’interoperabilitat i connectivitat en els entorns sanitaris, des de la integració dels equips d’electromedicina fins a la integració amb sistemes externs o departamentals, tot això sota un marc comú i estandarditzat que permet la coordinació i optimització dels fluxos de treball.

Sunset Technologies aplica els estàndards específics del sector, tant des del punt de vista tecnològic (HL7, ASTM, CDA, MLLP o DICOM), com des del punt de vista funcional (LOINC, SNOMED CT, CIE-9, CIE-10, SERAM, etc.)

Molt especialment en l’àrea d’interoperabilitat amb sanitat pública, podem oferir tot un conjunt de mòduls de connectivitat per a les consultes, publicacions i notificacions a la sanitat pública.

Diferents necessitats de interoperabilitat amb la sanitat pública

Els centres públics i concertats necessiten poder-se connectar amb la sanitat pública, tant per a proporcionar informació com per a consultar informació. I la informació que es necessita compartir pot ser de tipus assistencial o de gestió.

Sunset Technologies disposa de gran varietat de mòduls d’interoperabilitat amb la sanitat pública, tant per a compartir informació assistencial amb altres centres com per a notificar informació de gestió requerida per sanitat.

Els diferents mòduls contemplen pantalles de verificació, introducció de dades i la base de dades per a guardar la missatgeria.

Tant la publicació com la consulta d’informació clínica a la Sanitat Pública es fa a través del codi d’identificació únic del pacient, determinat per cada CCAA.

Dividim aquests mòduls en tres grans grups:

Connector de publicació a la Sanitat Pública

Mòduls de publicació d’informació assistencial per a posar-la a l’abast d’altres centres de la Comunitat Autònoma.

connectors amb sanitat pública
 • Publicació d’informes en PDF

 • Publicació i registre d’imatge mèdica digital (SIMDCat)

 • Publicació de curs clínic

 • Publicació de laboratori estructurat

 • Publicació d’anatomia patològica estructurada

 • Publicació d’espirometries estructurades

 • Publicació de variables clíniques i escales funcions estructuradaes

 • Publicació de vacunes

 • Publicació de PIIC

 • Publicació de diagnòstics clínics

 • Publicació d’activitat programada

Connector de consulta a la Sanitat Pública

Mòduls de consulta de la informació assistencial publicada a la sanitat pública.

 • Relació de documents PDF / Imatges publicades d’un pacient

 • Recuperació d’un document / imatge d’un pacient

 • Consulta del curs clínic

 • Consulta de vacunes administrades a un pacient

 • Consulta diagnòstics clínics

 • Accés al visor de la Sanitat Pública de la Comunitat

 • Accés al visor del Sistema d’Emergèncias Mèdiques

connectors amb sanitat pública

Connector de notificacions a la Sanitat Pública

Per a fer les notificacions requerides per sanitat per a la gestió dels serveis assistencials: gestionar les llistes d’espera, tenir informació sobre l’aparició de determinades malalties, informació requerida per a la facturació, conèixer l’activitat real dels centres respecte a la planificada, etc.

connectors amb sanitat pública
 • Publicació llistes d’espera

  • Quirúrgica
  • Proves diagnòstiques
  • Consultes Externes
 • Redireccionament de llistes d’espera

  • Quirúrgica
 • Publicació CMBD (Conjunt Mínim Bàsic de Dades) de:

  • Urgències
  • Hospitalització
  • Primària
  • Consultrs externrs
  • Socisanitari
  • Salut mental
 • Publicació delRegistre d’Artroplàsties

 • Registre de Productes Terapèutics per a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria RPT – MHDA

 • Notificació de malalties de declaració obligatòria individualitzada

 • Connector amb el servei de vigilància unificat d’infeccions nosocomials en l’atenció sanitària (VINCat)

 • Comunicats de lesions a la Justícia

 • Notificacions de PreAltes