El portal pacient-professional de Sunset

El següent pas en la personalització dels serveis assistencials

Portal Pacient-Professional de Sunset

El següent pas en la personalització dels serveis assistencials

Una solució modular

Sessió d'assistència remota sanitària

Una solució global i modular per augmentar l’experiència d’usuari, tant del pacient com del professional, i facilitar el contínuum assistencial

Una característica important del portal pacient-professional de Sunset és la seva modularitat. S’hi poden incloure les funcions que es necessitin i s’ajustin a la realitat de cada hospital o centre. El portal de Sunset s’adapta a les necessitats actuals de cada centre de salut.

Campus pacient

Plataforma per al seguiment del pacient i la interacció entre pacient i professional

Oficina del pacient

Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU) per a les gestions online del pacient

Teleassistència

Visites online, sala de espera, xat entre professional i pacient i atenció urgent

Comunitats virtuals

Un espai on compartir experiències amb altres usuaris i professionals

Campus del pacient

Objetius

 • Facilitar la feina al professional

 • Proporcionar una eina molt amigable per a l’usuari

 • Afavorir l’adherència als tractaments

 • Total integració amb el HIS

Professional sanitari agafa les mans d'un pacient

Què trobarem en el campus pacient?

Professional somrient agafant pacient pel braç

Pla terapèutic individual i integral

 • Definició d’objectius

 • Tractaments, terminis, durada i freqüència

 • Definició del feedback i el seguiment

Activitats i telemonitorització

 • Agenda d’activitats: el meu dia a dia

 • Contingut per realitzar les activitats

 • Sessions online i en diferit

 • Sessions i teràpies individuals i grupals per videoconferència

Seguiment

 • Interacció i feedback pacient-professional

 • Registre d’incidències

 • Revisió del PTII

Avaluació del pacient

 • Avaluació del procés, d’acord amb els objectius del PTII

 • Progrés aconseguit respecte a l’esperat

 • Possibilitat de revisar/corregir el PTII

Dashboard d’avaluació del portal

Widgets per al seguiment de:

 • L’adherència al tractament

 • La consecució d’objectius

 • Incidències

 • Protocols

Pantalla Dashboard del campus pacient

Destaquem del Campus Pacient:

 • Integració TOTAL i bidireccional amb el HIS: es busca facilitar al màxim la feina del professional

 • El pacient surt de la 1ª visita amb l’App instal·lada automàticament

 • Proactivitat: avisa quan s’ha de realitzar una acció

 • En l’App, diapositives en forma de slider amb indicacions en veu de com realitzar l’exercici

 • Ús d’etiquetes per organitzar el contingut de forma totalment lliure per al professional

 • Dashboard per al seguiment i avaluació del programa campus pacient, amb indicadors visuals i intuïtius per al seguiment dels objectius

 • Fomentar l’adherència al tractament a través d’incentius personals atorgats pel professional

 • Indicadors molt visuals per mostrar la constància, motivar al pacient i fomentar l’hàbit

 • Bescanvi dels punts per motivar al pacient

 • Indicacions sonores, visuals, vibració i contrast

 • El pacient es grava en streaming. D’aquesta forma s’evita haver de transferir la gravació un cop finalitzat l’exercici

 • Connexió DLNA amb TV. Fa possible l’enviament dels continguts a un televisor proper a través de Wi-Fi i, alhora, controlar la reproducció amb el propi mòbil

Teleassistència

portal pacient-professional

Visita virtual

Sistema de videoconferència privat i segur, totalment integrat amb l’estació de treball del professional.

portal pacient-professional

Sala de espera

Sala d’espera virtual que permet rebre informació respecte a la visita i ajustar els dispositius.

Professional assistencial (dona) amb iPad

Xat

Eina de comunicació bidireccional per a les consultes clíniques als professionals assistencials.

Estetoscopi en forma d'electrocardiograma

Atenció urgent

Comunicació bidireccional i en temps real entre professional i pacient. Permet notificacions, alarmes, SOS i geolocalització.

Oficina del pacient

Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU) per a gestions online

 • Gestió de cites per a visites i proves

 • Consentiments informats amb legalitat jurídica

 • Documentació clínica

 • Preparació per a proves

 • Justificants d’assistència sanitària

 • Reclamacions i incidències

 • Drets ARCO

portal pacient-professional
portal pacient-professional

Comunitats virtuals

portal pacient-professional

El centre pot habilitar diferents comunitats d’usuaris per temàtica

 • Preparació al part

 • Tabaquisme

 • Rehabilitació

 • Dolor crònic…

Servei a l’usuari com a complement al tractament per:

 • Enviar informació

 • Organitzar esdeveniments

 • Compartir experiències…

Principals avantatges i característiques del Portal pacient-professional de Sunset

portal pacient-professional

Solució integral, modular i escalable

portal pacient-professional

Total integració i interoperabilitat amb els sistemes HIS i Salut Pública

portal pacient-professional

Aplicacions natives per a dispositius mòbils (iOS y Android)

portal pacient-professional

Solucions SaaS o OnPrem